×

Bir boya veya kaplamanın minimum film oluşturma sıcaklığını gösteren MFFT'nin; fırınların sıcaklık profillerini ve boya kürünün hesaplanmasını sağlayan fırın sıcaklık ölçüm sisteminin; boya ve benzeri ürünlerin özgül ağırlığını belirlemek için kullanılan sabit hacimli kaplar olan piknometrelerin; boya, vernik, lak, mürekkep ve benzeri ürünlerin öğütme derecesini belirlemek için kullanılan grindometrelerin; boya ve kaplamaların kuruma zamanını ölçmeye yarayan cihazlar olan kuruma zamanı ölçüm cihazlarının; kaplamanın yetersiz ya da bozulması nedeniyle metal ve beton yüzeylerde oluşan oksidasyonun erken tespiti için gerekli olan Holiday/Porozite Dedektörü'nün; TSE normlarına uygun olan ve su buharı geçiş hızı testinde kullanılan disklerin bulunduğu boya için gerekli olan diğer testlerdir.