×

Pus-Haze; Mikro dokunun neden olduğu dağınık yüzey efektidir ve ana parlaklık bileşenine bitişik olarak ölçülebilir. İmaj Keskinliği - RIQ;Yansıyan bir imajın yansıtıcı bir yüzeyden ne kadar net görüneceğini ölçümlemek için kullanılır. DOI; Portakal pürüzlülüğü ve yüzey dalgalanması gibi etkilerin ölçümüdür.