×

Laboratuvarlarda genel olarak kullanılabilecek; hassas, analitik, semi mikro, endüstriyel terazilerin; nem tayin cihazlarının, etüvlerin, kül fırınlarının, pH ve iletkenlik ölçüm cihazlarının, su daldırma banyosunun, beton nemi ölçüm cihazının ve parlama noktası tayin cihazının bulunduğu cihazlardır.