×

Plastisite ölçümünde Rapid Plastimeter cihazı ve Williams Parallel Plate aparatı kullanılmaktadır. Rapid Plastimeter cihazı; vulkanize edilmemiş kauçukların plastikliğini ölçmeye yarayan cihazdır. Williams Parallel Plate aparatı ise özellikle silikon endüstrisinde kullanılmaktadır ve vulkanize edilmemiş kauçuktan geri kazanılmış malzemelerin plastikliğinin ölçümünün hesaplanması için kullanılır.