×

Williams Parallel Plate Plastimeter - P2

P2

Bu aparat özellikle silikon endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda vulkanize edilmemiş kauçuktan bileşik ve geri kazanılmamış malzemelerin plastikliğinin ve geri kazanışmasının saptanması için de kullanılmaktadır.

Test, paralel plakalar arasında belirtilen hacimde silindirik bir numunenin sıkıştırılmasından ve sıkıştırılmış yüksekliğin ölçülmesinden oluşmaktadır. Plastimetre, cihazın tabanına monte edilmiş iki paralel plakadan oluşmaktadır. Üst merdane bir kulp tarafından dikey olarak kaldırılır ve indirilir.

Üst merdane tamemen indirildiğinde, numuneye 49N'lik (± 0,05 N) bir kuvvet uygulanır. Üst merdane, numunenin kolayca konulabilmesi için yukarıda kilitlenebilir. Bir mikrometre göstergesi, numunenin Plastisite derecesini okur. 

Numune yaklaşık 15 mm kalınlığında vulkanize edilmemiş bir kauçuk tabakasından hazırlanır. Dönen kesici kullanıldığından yükseklik 2.00 ± 0.02 cc olarak ayarlanmalıdır. Yoğunluk biliniyorsa, doğru ağırlık ve dolayısıyla doğru hacimi elde etmek için numunenin ağırlığı değiştirilebilir. Her test için üç numune hazırlanmalıdır. 

TEKLİF İSTEK FORMU

GÖNDER