×

Pürüzlülük karşılaştırma diskleri; temizlenmiş yüzeylerin yüzey profilini görsel olarak belirlemek için tasarlanmış kompakt, son derece dayanıklı referans disklerdir. Temizlenmiş yüzey, ışıklandırılmış büyüteç yardımıyla referans disk ile karşılaştırılır. Standart kit, bir referans disk, 5X ışıklandırılmış bir büyüteç ve bir vinil disk koruyucusundan oluşur. Her bir disk +/- 50 mikro inç içinde çoğaltılmış bir ana diskin yüksek saflıkta nikel elektro-biçiminde bir kopyasıdır. Kum, shot veya kumtaşı / cüruf, temizlenmiş yüzeyler üzerinde kullanılabilen diskler mevcuttur.
Karşılaştırıcılar, yüzey pürüzlülüğünün hem dokunuşla hem de görme ile tahmin edilmesini sağlar.